ODKAZY


Hlášení oprav mimo pracovní dobu družstva:

Firma TEPO - tel. 725 333 302, 774 313 928 (POHOTOVOST: 312 660 137)

havárie plynu - tel. 840 113 355, 1239

havárie elektro ČEZ - tel. 737 529 664, 840 840 840

vodárny - tel. 840 121 121

vyprošťování a poruchy výtahů, firma Schindler - tel. 844 844 808

zámečnická pohotovost, firma Pokorný - tel. 602/394527

instalatérské a topenářské práce, firma SEDLÁČEK - tel. 602 644 981, 724 368 513

proplach kanalizace, firma ČEPO, p. Čedík - 604 202 412

opravy střech, p. Bejček - 606 845 960

opravy elektro, p.Cirus - 777 335 458

                           El Dan, p. Němec  - 603 445 904

deratizace - p. Kapr - 739 144 009

servis oken a dveří - p. Douša - 724 955 963

STA - 2J Plus - 602 282 802