Žádost

21.10.2021 09:57

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nadále žádáme návštěvníky SBD, aby si před příchodem 

na SBD telefonicky nebo prostřednictvím mailu domluvili schůzku. Snažíme se takto předejít případnému 

čekání na vyřízení a shlukování skupin v budově SBD Horník.