Shromáždění delegátů

19.05.2022 10:23

SBD Horník na svém zasedání rozhodlo, že svolává Shromáždění delegátů, které se bude konat 25.5.2022 ve správní budově SBD Horník.