Shromáždění delegátů

20.04.2021 09:31 SBD Horník na svém zasedání rozhodlo, že svolává na 26.5.2021 Shromáždění delegátů. Toho shromáždění se bude konat od 15 hodin v  zasedací místnosti SBD Horník.