Shromáždění delegátů

02.05.2016 12:22

Představenstvo na svém 3. zasedání odsouhlasilo, že svolává volební SD, které se uskuteční 25. května 2016.